ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Εmptying press

  • Πρέσσα εκτόνωσης για την γραμμή συσκευασίας προϊόντων υψηλού ιξώδους, των οποίων είναι αδύνατη η συσκευασία τους δια βαρύτητος.
  • Υδραυλική λειτουργία πλήρως ρυθμιζόμενη μέσω PLC, από 0 έως 300 bar.
  • Κατασκευή διπλού πλαισίου για την τοποθέτηση του κάδου υλικού στο κατάλληλο ύψος κατά την εκτόνωση.
  • Είναι αναπόσπαστο τμήμα της γραμμής παραγωγής/συσκευασίας παχυρεύστων προϊόντων, η οποία αποτελείται από τον αναδευτήρα – πρέσσα – συσκευαστική παχύρευστων.
  • Λειτουργία ηλεκτροϋδραυλική.
  • Ως επιπλέον επιλογή, το μηχάνημα μπορεί να κατασκευαστεί με πρόβλεψη αντιεκρηκτικότητας (πιστοποιητικό ATEX EEx-d).

Download PDF

Πιεστήριο παχύρευστων υλικών
Call Now Button